Zespół

Magdalena Piasecka

Magdalena Piasecka

Prawnik, Wspólnik

Prawnik specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Absolwentka studiów podyplomowych z Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu teoretycznych podstaw ochrony własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w krajowych i międzynarodowych kancelariach (Musa-Obregon & Associates w Nowym Jorku). Jej praktyka i zainteresowania skupiają się na prawnych aspektach ochrony marki i produktu.
e: m.piasecka@lawartscience.com

Barbara Sobolewska

Barbara Sobolewska

Radca Prawny, Wspólnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i przekształcaniu spółek handlowych. Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem korporacyjnym, a także sprawami pracowniczymi.
e: b.sobolewska@lawartscience.com

Konrad Gliściński

Konrad Gliściński

Prawnik

Prawnik. In-house legal counsel w grupie Jagiellońskiego Centrum Innowacji oraz doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską.
e: k.gliscinski@lawartscience.com

Julia Kostrzewa

Julia Kostrzewa

Asystent ds. prawnych

Absolwentka prawa własności intelektualnej i nowych mediów oraz studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbywała praktyki w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Kilkukrotna stypendystka Rektora UJ dla najlepszych studentów oraz programów zagranicznych. Uczestniczkam. in.:  Annual ATRIP Congress, Międzynarodowe Sympozja UPRP „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, Kraków IP Law Summer School 2017 Jej interesowania skupiają się wokół polskiego i unijnego prawa znaków towarowych oraz prawa wzorów przemysłowych.
e: j.kostrzewa@lawartscience.com