02.
Ochrona marki

Ochrona marki jest naszą specjalizacją. Oprócz standardowych usług rejestracji znaków towarowych, oferujemy kompleksowe podejście do tematu ochrony brand’u, które w praktyce czyni rejestrację oznaczeń efektywną pod względem zasięgu ochrony marki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów klienta.

Nasze usługi obejmują także doradztwo i reprezentację w sporach o domeny internetowe oraz sądowych i pozasądowych sprawach związanych z naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe lub wzory przemysłowe.

Back to list